DWMED

Korepetycje

Jestem nauczycielem chemii ze stopniem naukowym doktora, autorem książek „Chemia. Zbiór zadań maturalnych z odpowiedziami” oraz podręcznika pt. „Projektowanie doświadczeń chemicznych dla maturzystów i nie tylko”.

Prowadzę indywidualne zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Dydaktykę realizuję według autorskiego programu, który w pełni pokrywa się z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz CKE . Materiał podzielony został na kilkanaście bloków tematycznych. W ramach omawianych zagadnień, wspólnie z maturzystą rozwiązywane są liczne zadania. Każdy z działów zakończony jest sprawdzianem, który uczeń rozwiązuje samodzielnie w swoim domu. Wiele zagadnień (np. mechanizmy reakcji w chemii organicznej czy stereoizomeria) omawiam również na poziomie akademickim, w celu łatwiejszego ich zrozumienia. Ostatni etap przygotowań do egzaminu polega na rozwiązywaniu zadań maturalnych z lat poprzednich, wraz ze szczegółową analizą występujących w nich problemów.

Część teoretyczna materiału omawiana jest w formie prezentacji multimedialnych (z wykorzystaniem projektora), których treść uczeń otrzymuje w formie elektronicznej, możliwej do wydrukowania (pliki PDF). Podczas tego etapu kursu maturzysta może w dowolnym momencie przerywać prezentację, aby na dłuższą chwilę zatrzymać się nad omawianym zagadnieniem - jestem zdecydowanym przeciwnikiem biernego przekazywania wiedzy w formie czysto wykładowej.

Dlatego też

Zajęcia prowadzę z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych - modeli cząsteczek, itp.
Przeprowadzam również proste doświadczenia chemiczne (np. reakcje strąceniowe, roztwarzania osadów, próba biuretowa czy próba Trommera, elektroliza wodnych roztworów itd.). Dzięki temu, łatwiejsze staje się zrozumienie danego zagadnienia. Ponadto uczeń nabywa umiejętność poprawnego opisu doświadczeń chemicznych - poznaje zastosowanie szkła laboratoryjnego oraz wyciąga stosowne wnioski na podstawie obserwacji zachodzących zjawisk.

Ponadto

Przedstawiam metody rozwiązywania zadań, które w szkole (ze względu na brak czasu) zwykle omawiane są tylko w sposób ogólny.
Absolutnie nie narzucam własnych metod obliczeniowych – jestem gorącym zwolennikiem innowacyjnego podejścia ucznia do danego zagadnienia, aczkolwiek czuwam nad poprawnym jego interpretowaniem od strony matematycznej, jak również fizykochemicznej.

Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych (2-4 osób).
Oprócz prowadzonego kursu maturalnego udzielam również korepetycji "na bieżąco" i "na ostatnią chwilę".
Pomagam w nadrabianiu bardzo dużych zaległości.
Godziny lekcji są do uzgodnienia.
Zajęcia prowadzę w przyjaznej, bezstresowej atmosferze.
Zapraszam również uczniów szkoły podstawowej, startujących w konkursach chemicznych Mam nadzieję, że również w tym roku zaprezentowany przeze mnie program spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających maturzystów.

Do zobaczenia na zajęciach :)

Cennik

120 zł/godz. - zajęcia doraźne

100 zł/godz. - zajęcia indywidualne (kurs maturalny)

80 zł/godz. - zajęcia w grupach dwuosobowych (kurs maturalny)

60 zł/godz. - zajęcia w grupach trzyosobowych (kurs maturalny)

120 zł/godz. - studenci