14.08.2019 | 0 komentarze

Poziomy organizacji biologicznej.

BIOSFERRA – to inaczej obszar Ziemi, na której można dostrzec kontynenty, oceany, lasy. Jest systemem ekologicznym zamieszkiwanym przez organizmy żywe.  Biosfera składa się  : – litosfery – zewnętrzna powłoka Ziemi,...

Czytaj dalej