DWMED

BreadcrumbsAby zwiększyć wartość siły tnącej, należy sznurek przysunąć bliżej punktu O. Praca wykonana przez siłę tnącą jest większa od pracy wykonanej przez siłę nacisku ręki.

Na rysunku pokazano przecinanie sznurka w punkcie S za pomocą nożyczek.

Aby zwiększyć wartość siły tnącej, należy sznurek przysunąć bliżej punktu O. Praca wykonana przez siłę tnącą jest większa od pracy wykonanej przez siłę nacisku ręki.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Aby zwiększyć wartość siły tnącej, należy sznurek przysunąć bliżej punktu O. Praca wykonana przez siłę tnącą jest większa od pracy wykonanej przez siłę nacisku ręki.


Paginacja