DWMED

Breadcrumbs


Na podstawie podanych niżej informacji ustal jakie konserwanty kryją się pod kodami umieszczonymi na etykietach produktów spożywczych oraz podaj ich nazwy systematyczne.

Na podstawie podanych niżej informacji ustal jakie konserwanty kryją się pod kodami umieszczonymi na etykietach produktów spożywczych oraz podaj ich nazwy systematyczne.

Na podstawie podanych niżej informacji ustal jakie konserwanty kryją się pod kodami umieszczonymi na etykietach produktów spożywczych oraz podaj ich nazwy systematyczne.


Ustal symbole pierwiastków chemicznych na podstawie ich znaczenia podanego w tabeli, a następnie podaj nazwę gazów, którą można utworzyć z tych symboli odczytując w pionie:

Ustal symbole pierwiastków chemicznych na podstawie ich znaczenia podanego w tabeli, a następnie podaj nazwę gazów, którą można utworzyć z tych symboli odczytując w pionie:

Ustal symbole pierwiastków chemicznych na podstawie ich znaczenia podanego w tabeli, a następnie podaj nazwę gazów, którą można utworzyć z tych symboli odczytując w pionie:Uzupełnij poniższą tabelę wpisując reakcję charakterystyczną stosowaną na wykrywanie skrobi i białka, rodzaj odczynnika oraz efekt reakcji chemicznej potwierdzającej obecność tych związków chemicznych w produktach spożywczych.

Uzupełnij poniższą tabelę wpisując reakcję charakterystyczną stosowaną na wykrywanie skrobi i białka, rodzaj odczynnika oraz efekt reakcji chemicznej potwierdzającej obecność tych związków
chemicznych w produktach spożywczych.

Uzupełnij poniższą tabelę wpisując reakcję charakterystyczną stosowaną na wykrywanie skrobi i białka, rodzaj odczynnika oraz efekt reakcji chemicznej potwierdzającej obecność tych związków chemicznych w produktach spożywczych.


Paginacja