DWMED

Breadcrumbs

Pewien naukowiec przeprowadził doświadczenie z oswojonym drapieżnym jastrzębiem. Do doświadczenia przygotował poruszające się modele różnie ubarwionych gronostajów: całkowicie białych oraz z czarną plamą umiejscowioną w różnych częściach ciała.

Od października do marca futro gronostaja ma biały kolor, jedynie końcówka ogona jest
czarna.
Pewien naukowiec przeprowadził doświadczenie z oswojonym drapieżnym jastrzębiem. Do doświadczenia przygotował poruszające się modele różnie ubarwionych gronostajów: całkowicie białych oraz z czarną plamą umiejscowioną w różnych częściach ciała. W terenie wypuszczał wielokrotnie poszczególne modele gronostajów (tyle samo razy w takim samym czasie) i liczył, ile ataków jastrzębia na ofiarę kończyło się jej złapaniem. Wyniki
doświadczenia zilustrował diagramem.

Pewien naukowiec przeprowadził doświadczenie z oswojonym drapieżnym jastrzębiem. Do doświadczenia przygotował poruszające się modele różnie ubarwionych gronostajów: całkowicie białych oraz z czarną plamą umiejscowioną w różnych częściach ciała.

Poniżej sformułowano trzy problemy badawcze:
I Czy rodzaj ubarwienia gronostaja ma wpływ na liczbę skutecznych ataków jastrzębia?
II Wpływ rozmieszczenia plam na futrze gronostaja na prawdopodobieństwo upolowania go przez jastrzębia.
III Dlaczego futro gronostaja nie jest całkowicie białe o każdej porze roku?

Które sformułowania mogą być problemami badawczymi doświadczenia
przeprowadzonego przez tego naukowca? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko I.

B. I i II .

C. II i III.

D. Tylko III.

Który wniosek można sformułować na podstawie uzyskanych wyników? Wybierz
odpowiedź spośród podanych.

A. Białe futro bez plam maskuje gronostaja najlepiej.

B. Jastrzębie najczęściej atakują gronostaje z czarną plamą na głowie.

C. Czarna plama na grzbiecie gronostaja skutecznie chroni go przed atakami jastrzębia.

D. Największe szanse na uniknięcie upolowania mają gronostaje z czarną plamą na ogonie
Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów. Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n. Węglowodór IV odbarwia wodę bromową. Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.

Poniżej przedstawiono wzory czterech węglowodorów.

Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów. Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n. Węglowodór IV odbarwia wodę bromową. Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.

Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów. Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n. Węglowodór IV odbarwia wodę bromową. Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.

Paginacja