DWMED

Breadcrumbs

Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów. Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n. Węglowodór IV odbarwia wodę bromową. Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.

Poniżej przedstawiono wzory czterech węglowodorów.

Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów. Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n. Węglowodór IV odbarwia wodę bromową. Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.

Węglowodory II i III należą do szeregu homologicznego alkanów. Węglowodór I należy do szeregu homologicznego o wzorze ogólnym CnH2n. Węglowodór IV odbarwia wodę bromową. Węglowodory I, II, III i IV mogą ulegać reakcji spalania całkowitego.