DWMED

Breadcrumbs

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu 22 czerwca. Na rysunku pokazano moment, gdy na półkuli północnej i południowej dzień i noc trwają po 12 godzin.

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi.

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu 22 czerwca. Na rysunku pokazano moment, gdy na półkuli północnej i południowej dzień i noc trwają po 12 godzin.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli
jest fałszywe.

Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w dniu 22 czerwca. Na rysunku pokazano moment, gdy na półkuli północnej i południowej dzień i noc trwają po 12 godzin.