DWMED

Breadcrumbs

W albumie są znaczki polskie i zagraniczne. Wszystkich znaczków jest 180. Znaczki polskie stanowią 1/3 liczby wszystkich znaczków. Oblicz, ile polskich znaczków jest w albumie

W albumie są znaczki polskie i zagraniczne. Wszystkich znaczków jest 180.
Znaczki polskie stanowią 1/3 liczby wszystkich znaczków. Oblicz, ile polskich
znaczków jest w albumie.

Zapisz obliczenia i odpowiedź.